09:08 21/08/23 Print

Cao Bằng: Tăng cường hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản

Hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững, tỉnh đẩy mạnh thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ. Qua đó, giúp các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), người nông dân có điều kiện mở rộng diện tích sản xuất, tiêu thụ nông sản thuận lợi, bền vững hơn.

Những mô hình liên kết tiêu biểu

Nhằm cụ thể hóa Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ, huyện Hà Quảng xây dựng Đề án nông nghiệp thông minh giai đoạn 2020 -2025, Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ theo hướng sản xuất hàng hóa, Đề án phát triển chăn nuôi, Kế hoạch tái cơ cấu phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới… Qua đó, đưa sản xuất nông nghiệp của huyện chuyển biến tích cực. 

Huyện triển khai đồng bộ giải pháp để xây dựng vùng sản xuất tập trung, khuyến khích, kêu gọi các DN, HTX có uy tín tham gia liên kết sản xuất với nông dân. Đến nay, huyện thành lập được nhiều liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị lúa chất lượng cao. Cụ thể, huyện triển khai ký kết hợp tác, hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Nông lâm nghiệp Hòa An, Công ty Tư vấn phát triển nông nghiệp và tư vấn môi trường (DACE), Công ty TNHH một thành viên Viện Thuốc lá, Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Dịch vụ Trần Minh, HTX Giang Lam... liên kết đầu tư, bao tiêu sản phẩm cho người dân, như ký kết hợp tác liên kết trồng lúa Nhật, lúa Đoàn kết theo hướng sản xuất hàng hóa với diện tích hằng năm trên 180 ha. Duy trì và mở rộng các vùng sản xuất cây thuốc lá tập trung hơn 1.000 ha, duy trì và mở rộng vùng sản xuất lạc L14 với diện tích trên 800 ha/năm. Hiện nay, đang liên kết sản xuất một số cây gia vị theo hướng hữu cơ tại địa phương như: gừng, ớt, sả, các loại cây đậu đỗ và xây dựng hơn 5.500 m2 nhà màng, nhà lưới với hệ thống tưới nước nhỏ giọt cho sản xuất các loại cây có giá trị kinh tế cao, đạt từ 100 - 270 triệu đồng/ha/năm. Hết năm 2022, giá trị sản xuất trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản của huyện được 40,2 triệu đồng, đạt 103,6% kế hoạch, tăng 4,7% so với năm 2020.

null

Mô hình liên kết sản xuất gừng tại huyện Hà Quảng giúp người dân bảo đảm đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Với mong muốn xây dựng được một thương hiệu miến dong hướng tới xuất khẩu, HTX nông sản Tân Việt Á chuyên sản suất miến dong 100% từ bột dong riềng trồng ở địa phương. Từ năm 2019, HTX liên kết với các hộ dân 2 xã: Phan Thanh, Yên Lạc (Nguyên Bình) để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bột dong. HTX tham gia nhiều hội nghị, hội chợ quảng bá sản phẩm trong và ngoài tỉnh, nhờ đó, thị trường tiêu thụ miến dong Tân Việt Á ngày càng được mở rộng. Đến năm 2020, sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Sau hơn 3 năm sản xuất, sản phẩm miến dong Tân Việt Á dần khẳng định được thương hiệu, chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Trung bình HTX bán ra hơn 20 tấn miến dong/năm, doanh thu khoảng 500 triệu đồng, tạo việc làm cho hơn 10 lao động thời vụ ở địa phương.

Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị 

Thực hiện Nghị định số 98, toàn tỉnh triển khai nhiều dự án, kế hoạch liên kết, tạo điều kiện thuận lợi cho DN, HTX, người dân khi tham gia liên kết, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các đối tượng tham gia. Giai đoạn 2018 - 2022, tỉnh phê duyệt 161 liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (14 kế hoạch liên kết cấp tỉnh, 147 kế hoạch liên kết cấp huyện), bao gồm: 131 chuỗi trồng trọt, 26 chuỗi chăn nuôi, 4 chuỗi thủy sản, với 30.084 hộ dân, 14 HTX, 59 DN tham gia. Tổng kinh phí hỗ trợ 97 tỷ 302 triệu đồng từ nguồn vốn CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 

Thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025, từ năm 2022 đến nay, Hội đồng thẩm định tỉnh thẩm định 26 kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, trong đó, có 3 chuỗi liên kết cấp tỉnh với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ từ các CTMTQG trên 4 tỷ 429 triệu đồng, 23 chuỗi liên kết cấp huyện với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ gần 23 tỷ đồng. Hiện nay, có 9 kế hoạch được phê duyệt và đang triển khai thực hiện. 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Thái Hà cho biết: Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98 đem lại hiệu quả đáng kể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung tại tỉnh đã và đang hình thành, phát triển như: vùng trồng trúc sào huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc; vùng trồng mía tại Quảng Hòa; vùng nguyên liệu thuốc lá tại Hòa An, Hà Quảng; cây dong riềng tại Hòa An, Nguyên Bình; cây thạch đen tại Thạch An... đem lại hiệu quả và thu nhập cho người dân. Trình độ canh tác của người dân ngày càng hoàn thiện, năng suất và chất lượng các loại nông sản tăng lên rõ rệt. Giá trị sản xuất trên 1 đơn vị diện tích trồng trọt tăng từ 38,2 triệu đồng/ha năm 2018 lên 44 triệu đồng/ha năm 2022, tăng 15% (tăng 5,8 triệu đồng/ha). Mô hình liên kết chuỗi giá trị tạo điều kiện cho nông dân phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo ra sản phẩm nông sản chất lượng cao theo hướng hàng hóa, bước đầu tạo thương hiệu được khách hàng đặt mua, đặc biệt là các sản phẩm OCOP. Đến hết năm 2022, 18 HTX nông nghiệp và 3 HTX phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh sở hữu 34/97 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh với nhiều sản phẩm đa dạng như: lạp sườn, thịt hun khói, dâu tây, rượu ngô, đường phên, chanh leo... 

Tuy nhiên, qua đánh giá, quá trình thực hiện Nghị định số 98 vẫn có những khó khăn, vướng mắc. Nhiều địa phương, DN và các HTX gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đội ngũ tư vấn, nhất là các tư vấn có năng lực, hiểu biết để có thể tư vấn, hỗ trợ xây dựng, triển khai thực hiện các dự án, kế hoạch liên kết. Đối tượng hỗ trợ thuộc CTMTQG còn hạn hẹp. Quy trình, thủ tục thực hiện hỗ trợ còn rườm rà, phức tạp làm cho các DN, HTX ngại tham gia thực hiện phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Hợp tác, liên kết giữa DN và nông dân chưa bền vững, chủ yếu vẫn là thỏa thuận mua bán; tổ chức các vùng nguyên liệu đạt chuẩn về chất lượng, sản xuất theo hợp đồng gắn với thị trường tiêu thụ diễn ra chậm…

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo, để Nghị định số 98 phát huy hiệu quả, ngành nông nghiệp cần phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gắn với các chương trình trọng tâm của tỉnh như: CTMTQG, Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; đẩy mạnh việc thực hiện Đề án Nông nghiệp thông minh tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tăng cường thu hút đầu tư và hỗ trợ các DN, HTX; thúc đẩy thực hiện các chính sách hỗ trợ DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hướng dẫn, tạo điều kiện cho các DN mở rộng vùng nguyên liệu, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN, HTX. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện.

Minh Hòa (Báo Cao Bằng)

 

Từ khóa:

Ý kiến bạn đọc

0 đánh giá Cao Bằng: Tăng cường hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản

0
Chọn đánh giá của bạn

0 bình luận

Tin tức liên quan

Đam mê với nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn

Đam mê với nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn

Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn cho sức khỏe…

Quảng Nam phát triển chuỗi nông nghiệp xanh

Quảng Nam phát triển chuỗi nông nghiệp xanh

Nâng cao năng lực của hợp tác xã là mấu chốt để chuyển đổi từ nền nông nghiệp manh mún,…

 Nông nghiệp hữu cơ - Hướng đi bền vững

Nông nghiệp hữu cơ - Hướng đi bền vững

Những ngày cận Tết, về vùng nông thôn trong tỉnh mới thấy hết không khí nhộn nhịp, hối hả của…

250.000 USD hỗ trợ thúc đẩy thương mại nông nghiệp hữu cơ

250.000 USD hỗ trợ thúc đẩy thương mại nông nghiệp hữu cơ

Trong 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Australia và Việt Nam đã trở thành đối tác và bạn…

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Với mục tiêu xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với tiêu thụ trên cơ sở lựa…

Trong năm 2023 ngành nông nghiệp tỉnh Bình Dương đã triển khai 5 mô hình sản xuất hữu cơ

Trong năm 2023 ngành nông nghiệp tỉnh Bình Dương đã triển khai 5 mô hình sản xuất hữu cơ

Trong năm 2023, ngành nông nghiệp tỉnh Bình Dương đã triển khai 5 mô hình trồng bưởi, rau ăn lá,…

Chăn nuôi hữu cơ, an toàn dịch bệnh

Chăn nuôi hữu cơ, an toàn dịch bệnh

Trong điều kiện dịch bệnh đang hoành hành thì chăn nuôi an toàn sinh học (ATSH), hữu cơ là hướng…

Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã không còn xa lạ với người nông dân cả nước nói chung và…

Nông dân với nông sản hữu cơ, OCOP

Nông dân với nông sản hữu cơ, OCOP

Từ phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ,…

Mở rộng 3 giải pháp phát triển nông nghiệp

Mở rộng 3 giải pháp phát triển nông nghiệp

Tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng sinh thái đặc trưng, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng…

Tin mới cập nhật

Doanh nghiệp, nông dân Hữu cơ cần biết: Nông nghiệp Hữu cơ – Tiêu chuẩn và cách xác minh

Doanh nghiệp, nông dân Hữu cơ cần biết: Nông nghiệp Hữu cơ – Tiêu chuẩn và cách xác minh

Các cá nhân, tập thể tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh Hữu cơ cần trang bị…

Xu hướng và thách thức hiện nay đối với Nông nghiệp Hữu cơ toàn cầu

Xu hướng và thách thức hiện nay đối với Nông nghiệp Hữu cơ toàn cầu

Tháng 2 năm 2024, ấn bản thứ 25 của “Thế giới Nông nghiệp Hữu cơ” được ra mắt bởi Viện…

Chính phủ Canada chi hơn nửa triệu USD để tiêu chuẩn hoá sản phẩm Hữu cơ

Chính phủ Canada chi hơn nửa triệu USD để tiêu chuẩn hoá sản phẩm Hữu cơ

Để cập nhật các tiêu chuẩn quy định việc sản xuất và tiếp thị các sản phẩm Hữu cơ được…

Quốc gia chiếm 70% diện tích Hữu cơ thế giới trao giải thưởng Công nghiệp Hữu cơ uy tín

Quốc gia chiếm 70% diện tích Hữu cơ thế giới trao giải thưởng Công nghiệp Hữu cơ uy tín

Các nhà sản xuất, chế biến và vận hành Hữu cơ tốt nhất của Australia sẽ được tôn vinh tại…

Cơ chế thương mại mới của EU: Nắm bắt cơ hội quảng bá sản phẩm Hữu cơ trên toàn thế giới

Cơ chế thương mại mới của EU: Nắm bắt cơ hội quảng bá sản phẩm Hữu cơ trên toàn thế giới

Quy định hữu cơ mới của EU, có hiệu lực vào năm 2022, bao gồm việc xem xét lại toàn…

Nông nghiệp Hữu cơ Ukraine vẫn đứng vững trong chiến tranh

Nông nghiệp Hữu cơ Ukraine vẫn đứng vững trong chiến tranh

Dù nền kinh tế nói chung của Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh, còn Nông nghiệp Hữu…

Thương hiệu sữa Hữu cơ trẻ em số 1 thế giới HiPP quyết tâm chinh phục thị trường Trung Quốc

Thương hiệu sữa Hữu cơ trẻ em số 1 thế giới HiPP quyết tâm chinh phục thị trường Trung Quốc

Với lịch sử 125 năm thành lập và thực hành Nông nghiệp Hữu cơ từ những năm 1950, sữa công…

Vương quốc Anh: Đất nông nghiệp Hữu cơ đi ngang, thị trường vẫn tăng trưởng và hàng loạt thách thức

Vương quốc Anh: Đất nông nghiệp Hữu cơ đi ngang, thị trường vẫn tăng trưởng và hàng loạt thách thức

Số liệu mới nhất cho thấy, chi tiêu cho sản phẩm Hữu cơ tại Vương quốc Anh vẫn tăng trưởng,…

Triển lãm Horti Agri Next Select Vietnam 2024: Kết nối chuyên sâu công nghệ và máy móc nông nghiệp

Triển lãm Horti Agri Next Select Vietnam 2024: Kết nối chuyên sâu công nghệ và máy móc nông nghiệp

Nằm trong sự kiện ILDEX Vietnam, Horti Agri Next (HAN) Select Vietnam 2024 là triển lãm hàng đầu DUY NHẤT…

Công ty CP Bình Điền – MeKong và Tổng công ty Cà phê Việt Nam hợp tác thúc đẩy sản xuất cà phê bền vững

Công ty CP Bình Điền – MeKong và Tổng công ty Cà phê Việt Nam hợp tác thúc đẩy sản xuất cà phê bền vững

Ngày 25 tháng 2 năm 2024, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Công ty CP Bình Điền- MeKong, một…

Tin đọc nhiều

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Là những giáo sư đầu ngành ở các lĩnh vực vi sinh vật và y học, đồng thời sống rất…

Tuyên Quang: Tiềm năng và triển vọng phát triển nông nghiệp hữu cơ

Tuyên Quang: Tiềm năng và triển vọng phát triển nông nghiệp hữu cơ

Tuyên Quang là tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc nước ta, có diện tích khoảng 5.870 km²…

Thái Nguyên: Khai mạc Mùa du lịch 2023 với chủ đề “Trải nghiệm xứ trà, đậm đà bản sắc”

Thái Nguyên: Khai mạc Mùa du lịch 2023 với chủ đề “Trải nghiệm xứ trà, đậm đà bản sắc”

Tối 11/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức chương trình khai…

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Dư luận ở huyện Krông Păk (Đắk Lắk) rất xôn xao trước vụ việc Công ty Cổ phần Cà phê…

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên: Nông nghiệp hữu cơ được ưu tiên số một

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên: Nông nghiệp hữu cơ được ưu tiên số một

Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên mong muốn có sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, tư vấn đào tạo,…

Phân bón Bình Điền 2 Phong