VIDEO CLIP

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030

29/10/21

Tại Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì “Hội nghị triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050”. Tham dự Hội nghị có đại diện các Bộ, ngành, địa phương, các Đại sứ và các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển, đại diện các doanh nghiệp, giới học thuật, chuyên gia nghiên cứu.

Tag: Thời sự , Bộ Kế hoạch và Đầu tư , Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh , Hội nghị

Video mới nhất