VIDEO CLIP

Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho các đại sứ

21/10/21

Sáng nay 21.10, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm 8 đại sứ được chỉ định trong nhiệm kỳ 2021 – 2024

Tag: Thời sự , Phủ Chủ tịch , Văn phòng Chủ tịch nước , Bộ Ngoại giao , Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước , bổ nhiệm 8 đại sứ , nhiệm kỳ 2021 – 2024

Video mới nhất