VIDEO CLIP

Chuyển đổi số trong trồng trọt và chăn nuôi

17/06/22

Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, trong đó, “thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn” là một trong các giải pháp cốt lõi để thực hiện các nhiệm vụ của ngành. Để hiện thực công tác này, trong sáng nay 17/6, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT phối hợp với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam tổ chức “Lễ triển khai hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu ngành chăn nuôi”

Tag: Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Sản xuất nông nghiệp hữu cơ , nông nghiệp hữu cơ , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam , nông nghiệp , Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam , ngành nông nghiệp , Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan , Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn , Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn , doanh nghiệp thủy sản , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến , Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , doanh nghiệp , doanh nghiệp nông nghiệp , hợp tác xã nông nghiệp , Hợp tác xã nông nghiệp Yên Công , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , hội doanh nghiệp , chính sách hỗ trợ doanh nghiệp , tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp , Tổng cục Lâm nghiệp , Hiệp hội lương thực Việt Nam , Nông nghiệp công nghệ cao , Nông nghiệp , thi tốt nghiệp THPT , Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam , Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) , Cán bộ Địa chính nông nghiệp xã Dũng Phong , Nông nghiệp hữu cơ , Tạp chí Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam , Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 38 , Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 38 , HIỆP

Video mới nhất