VIDEO CLIP

Cuộc thi "Gạo ngon thương hiệu Việt"

10/01/22

Dự kiến hôm nay, thương hiệu gạo ngon nhất Việt Nam sẽ được xướng danh. Đây là kết quả cuộc thi Gạo ngon thương hiệu Việt nằm trong khuôn khổ Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ 5- Vĩnh Long đang diễn ra.

Tag: Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ 5 , Festival Lúa gạo Việt Nam , Dự kiến hôm nay , Festival Lúa gạo Việt Nam , TAP , Vĩnh Long

Video mới nhất