VIDEO CLIP

Đáp ứng đủ nước cho vụ Đông Xuân

04/01/22

Theo kế hoạch, đợt 1 lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 4/1. Tập đoàn điện lực Việt Nam đã sẵn sàng xả nước từ các hồ thủy điện để lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 cho khu vực.

Tag: Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Sản xuất nông nghiệp hữu cơ , nông nghiệp hữu cơ , Bộ NN-PTNT , Bộ NN&PTNT , Đông Xuân 2021-2022 , vụ Đông Xuân , vụ Đông Xuân 2021-2022 , TẠP , B , Để đảm bảo đủ nước , bơm nước gieo cấy , Đông Xuân , EVN và các Công ty Thủy điện , Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN , Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia

Video mới nhất