VIDEO CLIP

Dấu ấn Việt Nam - Liên Hợp Quốc

21/09/21

Trong 44 năm qua, hợp tác giữa Việt Nam - Liên hợp quốc (LHQ) có ý nghĩa to lớn, từ giai đoạn tái thiết đất nước sau chiến tranh đến thời kỳ phá thế bao vây cấm vận và từng bước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Tag: Thời sự , Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc , Liên hợp quốc , Việt Nam

Video mới nhất