VIDEO CLIP

Đề xuất giải pháp gỡ khó cho sản xuất và tiêu thụ nông sản

07/09/21

Bộ NN&PTNT dự kiến sẽ kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chính sách mạnh mẽ hơn nhằm khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở thu mua chế biến hàng nông sản để chế biến sâu...

Tag: Thời sự , Bộ NN&PTNT , Thủ tướng Chính phủ

Video mới nhất