VIDEO CLIP

Diêm dân Thanh Hóa gặp khó khăn trong chuyển đổi nghề

11/05/22

Những năm gần đây, nhiều người dân thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa không thể sản xuất muối do có nhiều dự án vào đầu tư, xây dựng, làm phá vỡ hệ thống sản xuất muối, đối với những diện tích làm muối còn sản xuất được cũng bị bỏ không do giá muối thấp nên diêm dân bỏ nghề. Tuy nhiên, nhiều diêm dân không thể chuyển đổi nghề nghiệp, không xin được việc làm mới do đã quá tuổi lao động.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội lương thực Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Rau quả Việt Nam , Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam , Hiệp hội rau quả Việt Nam , Hiệp hội Rau quả Việt Nam , thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa , thị xã Nghi Sơn , đầu tư, xây dựng , sản xuất muối , HIỆP , tuổi lao động , Hiệp

Video mới nhất