VIDEO CLIP

Đồng Nai 120 vùng nông sản được cấp mã số xuất khẩu

14/10/22

. Trong đó, có nhiều loại cây ăn quả chủ lực có diện tích cấp mã vùng trồng lớn như chuối, sầu riêng, xoài, chôm chôm.

Tag: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai , vùng trồng nông sản , 24 nghìn hécta

Video mới nhất