VIDEO CLIP

Đồng Nai có 65 xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

06/01/22

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, đến nay, toàn tỉnh có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 4 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Tag: Hữu cơ , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam , Trung ương Hội Nông dân Việt Nam , nông nghiệp , Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội , UBND thành phố , TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ , TA , TA , TAP , tỉnh Đồng Nai , nông thôn mới , không còn hộ nghèo

Video mới nhất