VIDEO CLIP

Giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh bền vững

22/06/22

Việt Nam đang triển khai những bước đầu của quá trình chuyển đổi từ năng lượng truyền thống sang năng lượng tái tạo xanh và sạch hơn. Sự gia tăng của các nguồn điện mới khiến hệ thống phải đối mặt với các thách thức về sự bền vững và ổn định, đòi hỏi sự phối hợp về cả chính sách và công nghệ nhăm đảm bảo nguồn điện đáng tin cậy. Đây là nội dung chính trong Tọa đàm “Chiến lược và Hợp tác thúc đẩy Chuyển đổi Năng lượng cho Việt Nam” diễn ra sáng 22/6 tại Hà Nội.

Tag: Hà Nội , Thành phố Hà Nội , HIỆP , năng lượng truyền thống , tái tạo xanh , sạch hơn , Chiến lược , Hợp tác thúc đẩy , Chuyển đổi Năng lượng cho Việt Nam , Hà Nội

Video mới nhất