VIDEO CLIP

Giám sát rác thải nhựa trên hệ sinh thái biển

03/08/22

Bảo vệ hệ sinh thái dưới nước, bảo vệ sự đa dạng sinh học bằng phương pháp giám sát rác thải nhựa là phương pháp mới, được Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm thực hiện nhằm góp phần bảo tồn và phát huy bền vững hiệu quả khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm

Tag: HIỆP , Bảo vệ hệ sinh thái , rác thải nhựa , Cù Lao Chàm , Ban quản lý Khu bảo tồn biển

Video mới nhất