09:09 19/09/23 Print

Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam và Sở NN&PTNT TP. Hồ Chí Minh ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện

Nhằm tăng cường phối hợp hoạt động giữa Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam và Sở NN&PTNT TP. Hồ Chí Minh, hai bên đã thống nhất ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện.

TSKH. Hà Phúc Mịch (trái, ngồi), Chủ tịch VOAA ký Thỏa thuận hợp tác với ông Đinh Minh Hiệp (phải, ngồi), Giám đốc Sở NN&PTNT TP. Hồ Chí Minh. Hàng đứng từ trái qua phải: Bà Đặng Thị Bích Hường - Nhà báo Nguyễn Mạnh Cường - ông Dương Đức Trọng - TS Đỗ Việt Hà - Ông Lê Thanh Tùng - Bà Lê Thị Thanh Hương

null

TSKH. Hà Phúc Mịch (trái, ngồi), Chủ tịch VOAA ký Thỏa thuận hợp tác với ông Đinh Minh Hiệp (phải, ngồi), Giám đốc Sở NN&PTNT TP. Hồ Chí Minh. Hàng đứng từ trái qua phải: Bà Từ Thị Tuyết Nhung - Bà Đặng Thị Bích Hường - Nhà báo Nguyễn Mạnh Cường - ông Dương Đức Trọng - TS. Đỗ Việt Hà - Ông Lê Thanh Tùng - Bà Lê Thị Thanh Hương - ông Phạm Minh Đức

Sáng 19/9/2023, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam và Sở NN&PTNT TP. Hồ Chí Minh đã ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện với nhiều nội dung.

Đại diện cho phía Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA) là TSKH. Hà Phúc Mịch, Chủ tịch VOAA. Ngoài ra, phía VOAA còn có sự có mặt của Nhà báo Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch VOAA – Bà Đặng Thị Bích Hường, Phó Chủ tịch VOAA – bà Lê Thị Thanh Hương, Chánh văn phòng VOAA – Bà Từ Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban điều phối PGS Việt Nam – ông Phạm Minh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ VOAA.

Đại diện cho phía Sở NN&PTNT TP. Hồ Chí  Minh là Giám đốc Đinh Minh Hiệp, Phó Giám đốc Dương Đức Trọng. Ngoài ra, buổi ký kết còn có sự chứng kiến của ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục trồng trọt Bộ NN&PTNT – TS. Đỗ Việt Hà, Thường vụ Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh.

Mục đích của Thỏa thuận hợp tác là để đảm bảo sự lãnh đạo, phối hợp chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở NN&PTNT TP. Hồ Chí Minh; đồng thời với sự quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền tại địa phương, sự đồng thuận của nhân dân, sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, sự đồng hành, hợp tác của các doanh nghiệp, ngành nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung sẽ có những bước chuyển biến mạnh mẽ, tạo động lực góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển nhanh và bền vững của cả nước.

Mở ra cơ hội thuận lợi để Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam kết nối các doanh nghiệp, các tổ chức nông dân (hợp tác xã, tổ hợp tác) tăng cường liên kết chuỗi cung ứng sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản hữu cơ; hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giúp người dân nâng cao trình độ sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông, lâm sản hữu cơ, xanh, tự nhiên thông qua mở rộng các chuỗi liên kết.null

 

TSKH. Hà Phúc Mịch, Chủ tịch VOAA phát biểu tại buổi Lễ ký kết Thỏa thuận

Trong nội dung của Thỏa thuận hợp tác, Sở NN&PTNT TP. Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Hiệp hội và các doanh nghiệp, nhà phân phối nông sản được Hiệp hội giới thiệu cho Thành phố trong quá trình xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản - Tuyên truyền rộng rãi để người dân, doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác biết và tham gia các chuỗi liên kết - Phối hợp Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam theo dõi tiến độ thực hiện các chuỗi liên kết hợp tác, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác thực hiện giữa Thành phố và Hiệp hội, doanh nghiệp, nhà phân phối.

Về phía VOAA sẽ Phối hợp với Sở NN&PTNT TP. Hồ Chí Minh để triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất bền vững nông, lâm, thủy sản theo chuỗi giá trị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thúc đẩy hình thành các vùng sản xuất nông, lâm, thủy sản hữu cơ theo chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và khoa học công nghệ thông qua cung cấp các giải pháp sản xuất bao gồm kỹ thuật canh tác, kỹ thuật quản lý, xử lý dịch bệnh… Hướng dẫn xây dựng các sản phẩm liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng, có truy xuất nguồn gốc và từng bước hình thành thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm.

Thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến nông, lâm thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đẩy mạnh tiêu thụ nông sản Thành phố Hồ Chí Minh có thế mạnh và tạo các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Tổ chức kết nối theo chuỗi giữa khâu sản xuất nông, lâm thủy sản tại Thành phố Hồ Chí Minh với khâu tiêu thụ trong và ngoài nước theo hướng:

+ Mở rộng các hoạt động giao thương, kết nối tiêu thụ giữa các doanh nghiệp, nhà phân phối trên cả nước có sự kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Tư vấn các doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác Thành phố Hồ Chí Minh về phát triển xuất khẩu nông sản, đáp ứng các quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng nông sản của thị trường nước ngoài.

+ Thúc đẩy các hoạt động thương mại lành mạnh (đặc biệt là các hợp đồng bao tiêu cho khu vực sản xuất), xuất khẩu chính ngạch và an toàn về thanh toán.

+ Hoàn thiện và nâng cấp hệ thống logistic phục vụ thương mại nông, lâm, thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh.

null

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở NN&PTNT TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi Lễ ký kết Thỏa thuận

Làm đầu mối kết nối giữa các tổ chức nông sản quốc tế với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lý, quy hoạch vùng trồng, các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quy trình sản xuất và chế biến nông sản tiêu chuẩn, chất lượng hướng tới thị trường tiêu thụ đa dạng trong nước và trên thế giới. 

Tăng cường phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng: (i) Tư vấn, xây dựng chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ cho các địa phương; Tư vấn thiết lập chuỗi sản phẩm hữu cơ. (ii) Kết nối thị trường hữu cơ trong nước và xuất khẩu. Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các Hội chợ quốc tế (Biofach Đức hàng năm) và các hội chợ hữu cơ trong nước. (iii) Thiết lập mạng lưới giám sát chất lượng hữu cơ có sự tham gia của cộng đồng tại địa phương. (iv) Đào tạo kiến thức về nông nghiệp hữu cơ; Chuyển giao và ứng dụng công nghệ sản xuất, chế biến sản phẩm hữu cơ. 

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quá trình phát triển nông nghiệp - nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể: (i) phát triển nông nghiệp công nghệ cao chú trọng nông nghiệp thông minh; (ii) xây dựng hệ thống dữ liệu lớn của nông nghiệp khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (về thổ nhưỡng, cây trồng, vật nuôi, thời tiết, môi trường…); (iii) hỗ trợ tự động hóa quy trình sản xuất, kinh doanh; (iv) phát triển thương mại điện tử; (v) quản lý chất lượng (bao gồm truy xuất nguồn gốc), phân tích, dự báo, cảnh báo thị trường trên nền tảng số… 

Hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm hữu cơ có uy tín chất lượng của Thành phố Hồ Chí Minh ra thị trường trong nước và thế giới. 

Phát triển các Chi hội của Hiệp hội tại Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai các nội dung nêu trên.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện Ngày Hữu cơ châu Á - Ngày Hữu cơ Việt Nam, sự kiện do Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam và Sở NN&PTNT TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức:

null

null

null

Các gian hàng tại Ngày Hữu cơ châu Á - Ngày Hữu cơ Việt Nam

Hà Dũng

 

 

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

0 đánh giá Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam và Sở NN&PTNT TP. Hồ Chí Minh ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện

0
Chọn đánh giá của bạn

0 bình luận

Tin tức liên quan

Australia: Đẩy nhanh quá trình thực thi Luật ghi nhãn Hữu cơ

Australia: Đẩy nhanh quá trình thực thi Luật ghi nhãn Hữu cơ

Để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, xứ sở chuột túi đang thúc đẩy các quy định mạnh…

Mozambique: Cách hay để trồng cà phê Hữu cơ nhưng vẫn đảm bảo an ninh lương thực trong Vườn quốc gia

Mozambique: Cách hay để trồng cà phê Hữu cơ nhưng vẫn đảm bảo an ninh lương thực trong Vườn quốc gia

Theo đuổi Nông nghiệp Hữu cơ phải rất kiên trì bởi phải mất vài năm các loại cây mới cho…

Hội chợ sản phẩm Tự nhiên và Hữu cơ châu Âu: Thay áo mới để đáp ứng nhu cầu thị trường

Hội chợ sản phẩm Tự nhiên và Hữu cơ châu Âu: Thay áo mới để đáp ứng nhu cầu thị trường

Hội chợ sản phẩm Tự nhiên và Hữu cơ châu Âu 2024 diễn ra tại London vào tháng 4/2024 sẽ…

Lâm Bình: Đánh giá hiệu quả mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ dưa chuột hướng hữu cơ

Lâm Bình: Đánh giá hiệu quả mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ dưa chuột hướng hữu cơ

Mới đây, Công ty TNHH Dưa leo quê vùng miền, Hợp tác xã Thành Đạt (Sơn Dương) phối hợp với…

Gian lận là mối đe dọa lớn nhất đối với sản phẩm Hữu cơ

Gian lận là mối đe dọa lớn nhất đối với sản phẩm Hữu cơ

Niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm Hữu cơ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi…

Nghị viện châu Âu bác bỏ giảm thiểu thuốc trừ sâu, IFOAM châu Âu phản ứng mạnh

Nghị viện châu Âu bác bỏ giảm thiểu thuốc trừ sâu, IFOAM châu Âu phản ứng mạnh

IFOAM châu Âu lấy làm tiếc vì Nghị viện châu Âu không đồng ý về quy định giảm thiểu thuốc…

Khai mạc “Ngày hội sản phẩm Quảng Trị tại Hà Nội năm 2023” thu hút người dân Thủ đô

Khai mạc “Ngày hội sản phẩm Quảng Trị tại Hà Nội năm 2023” thu hút người dân Thủ đô

Tối 24/11, tại Phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), tỉnh Quảng Trị phối hợp…

Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Lễ hội vinh danh các làng nghề chè lần thứ ba năm 2023

Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Lễ hội vinh danh các làng nghề chè lần thứ ba năm 2023

Tối 24-11, tại xã Tức Tranh, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Lễ hội vinh danh các làng nghề chè…

Đối thoại về Chứng nhận Nông nghiệp Hữu cơ: Chứng nhận là niềm tin của người tiêu dùng

Đối thoại về Chứng nhận Nông nghiệp Hữu cơ: Chứng nhận là niềm tin của người tiêu dùng

Đây chính là lời khẳng định của ông Phạm Minh Đức, Uỷ viên Ban Thường vụ Hiệp hội Nông nghiệp…

Ireland: Số trang trại Hữu cơ tăng gấp đôi trong năm, đến 2030 sẽ cán mốc 25% đất nông nghiệp là Hữu cơ

Ireland: Số trang trại Hữu cơ tăng gấp đôi trong năm, đến 2030 sẽ cán mốc 25% đất nông nghiệp là Hữu cơ

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Hàng hải của Ireland, bà Pippa Hackett cho biết, số lượng trang…

Tin mới cập nhật

Australia: Đẩy nhanh quá trình thực thi Luật ghi nhãn Hữu cơ

Australia: Đẩy nhanh quá trình thực thi Luật ghi nhãn Hữu cơ

Để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, xứ sở chuột túi đang thúc đẩy các quy định mạnh…

Vị Xuyên nâng cao chất lượng sản phẩm Chè

Vị Xuyên nâng cao chất lượng sản phẩm Chè

Nằm cách trung tâm thành phố Hà Giang 20 km, Vị Xuyên có vị trí đặc biệt quan trọng trong…

Mozambique: Cách hay để trồng cà phê Hữu cơ nhưng vẫn đảm bảo an ninh lương thực trong Vườn quốc gia

Mozambique: Cách hay để trồng cà phê Hữu cơ nhưng vẫn đảm bảo an ninh lương thực trong Vườn quốc gia

Theo đuổi Nông nghiệp Hữu cơ phải rất kiên trì bởi phải mất vài năm các loại cây mới cho…

Hội chợ sản phẩm Tự nhiên và Hữu cơ châu Âu: Thay áo mới để đáp ứng nhu cầu thị trường

Hội chợ sản phẩm Tự nhiên và Hữu cơ châu Âu: Thay áo mới để đáp ứng nhu cầu thị trường

Hội chợ sản phẩm Tự nhiên và Hữu cơ châu Âu 2024 diễn ra tại London vào tháng 4/2024 sẽ…

Rêu đá - môt món ăn đặc sản tự nhiên của người vùng cao

Rêu đá - môt món ăn đặc sản tự nhiên của người vùng cao

Nếu đã từng đặt chân đến Hà Giang, đến thăm những bản làng vùng sâu, vùng xa, hẳn bạn sẽ…

Lâm Bình: Đánh giá hiệu quả mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ dưa chuột hướng hữu cơ

Lâm Bình: Đánh giá hiệu quả mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ dưa chuột hướng hữu cơ

Mới đây, Công ty TNHH Dưa leo quê vùng miền, Hợp tác xã Thành Đạt (Sơn Dương) phối hợp với…

Thả bèo hoa dâu, trồng lúa không tốn một đồng phân bón

Thả bèo hoa dâu, trồng lúa không tốn một đồng phân bón

Mỗi ha trong suốt vụ lúa sẽ tạo ra khoảng 25 tấn bèo hoa dâu. Chúng tự phân hủy thành…

Thâm canh theo hướng hữu cơ nâng tầm giá trị cây chè ở Hồng Thái

Thâm canh theo hướng hữu cơ nâng tầm giá trị cây chè ở Hồng Thái

Từ năm 2021, Viện Khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc phối hợp với Trung tâm…

Trực Ninh - Nam Định: Những việc nhỏ đem lại lợi ích lớn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Trực Ninh - Nam Định: Những việc nhỏ đem lại lợi ích lớn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Trực Ninh - Nam Định: Tuyên truyền, vận động phân loại rác từ nguồn làm phân bón hữu cơ phục…

Ngọt thơm dưa lưới Đức Dương Farm

Ngọt thơm dưa lưới Đức Dương Farm

Nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng luôn tìm mua những sản phẩm sạch, an toàn, anh Nguyễn Việt…

Tin đọc nhiều

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Là những giáo sư đầu ngành ở các lĩnh vực vi sinh vật và y học, đồng thời sống rất…

Tuyên Quang: Tiềm năng và triển vọng phát triển nông nghiệp hữu cơ

Tuyên Quang: Tiềm năng và triển vọng phát triển nông nghiệp hữu cơ

Tuyên Quang là tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc nước ta, có diện tích khoảng 5.870 km²…

Thái Nguyên: Khai mạc Mùa du lịch 2023 với chủ đề “Trải nghiệm xứ trà, đậm đà bản sắc”

Thái Nguyên: Khai mạc Mùa du lịch 2023 với chủ đề “Trải nghiệm xứ trà, đậm đà bản sắc”

Tối 11/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức chương trình khai…

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Dư luận ở huyện Krông Păk (Đắk Lắk) rất xôn xao trước vụ việc Công ty Cổ phần Cà phê…

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên: Nông nghiệp hữu cơ được ưu tiên số một

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên: Nông nghiệp hữu cơ được ưu tiên số một

Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên mong muốn có sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, tư vấn đào tạo,…

Phân bón Bình Điền 2 Phong
Quảng cáo slide danh mục tin