VIDEO CLIP

Hội thảo khoa học “Đất khoẻ, cây trồng khoẻ” tại An Giang giúp nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật

06/09/23

Hội thảo giúp nông dân tiếp cận thông tin mới về ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất lúa, đảm bảo lợi nhuận, giảm chi phí vật tư đầu vào, bền vững với môi trường. Tại Hội thảo, bà con được tiếp cận với các giải pháp sử dụng phân bón hiệu quả, làm cho đất khoẻ, cây trồng khoẻ của phân bón 2Phong. (Theo TH Bình Phước)

Tag: 2Phong , 2Phong

Video mới nhất