VIDEO CLIP

Hơn 12 triệu lao động đã nhận tiền hỗ trợ

02/12/21

Triển khai Nghị quyết số 116 của Chính phủ, Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ, đến hết tháng 11/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 12,3 triệu lao động.

Tag: Thời sự , Chính phủ , Bảo hiểm xã hội Việt Nam , Thủ tướng Chính phủ , Quyết định số 28 , Quỹ bảo hiểm thất nghiệp , Hơn 12 triệu lao động đã nhận tiền hỗ trợ

Video mới nhất