VIDEO CLIP

Kêu gọi từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ với vaccine Covid-19

05/10/21

Gửi tới lãnh đạo Khoa học và Công nghệ các nước thông điệp kêu gọi từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ với vaccine Covid-19, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam Huỳnh Thành Đạt cho rằng, việc này sẽ giúp mở rộng sản xuất vaccine trên phạm vi toàn cầu.

Tag: Thời sự , Khoa học và Công nghệ , quyền sở hữu trí tuệ , Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam Huỳnh Thành Đạt

Video mới nhất