VIDEO CLIP

Kiểm soát chặt tín dụng trong hoạt động đấu giá đất

09/04/22

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành công văn gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu triển khai, thực hiện nghiêm một số vấn đề để đảm bảo an toàn hoạt động, trong đó thực hiện kiểm soát các khoản cấp tín dụng với lĩnh vực rủi ro.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , ngân hàng Nhà nước , Hiệp hội lương thực Việt Nam , ngân hàng số , tài khoản ngân hàng , dự toán ngân sách nhà nước , giải ngân vốn đầu tư công , HIỆP , Hiệp , ngân

Video mới nhất