VIDEO CLIP

Kinh tế Việt Nam có nhiều tín hiệu tích cực

21/02/22

Trong bản Cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 2, Ngân hàng Thế giới (WB) nhấn mạnh khởi đầu năm 2022, nền kinh tế Việt Nam có nhiều tín hiệu tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng so cùng kỳ năm trước .

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , kinh tế vĩ mô Việt Nam , kinh tế Việt Nam , số sản xuất công nghiệp , năm 2022 , công nghiệp chế biến, , Ngân hàng Thế giới (WB)

Video mới nhất