VIDEO CLIP

Kỹ thuật úm gà trong chăn nuôi gà thịt bản địa hướng theo hữu cơ và chứng nhận OCOP

16/05/23

Gia đình ông Chu Văn Nguyên ở HTX Chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Ba Vì, xã Thuỵ An, huyện Ba Vì, Hà Nội được chọn làm mô hình của dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2022-2024 “Chăn nuôi gà thịt bản địa hướng theo hữu cơ và chứng nhận OCOP gắn với tiêu thụ sản phẩm” với quy mô 3200 con. Hiện mô hình đã được triển khai với giai đoạn đầu là "úm gà", giai đoạn rất quan trọng vào sự phát triển của gà sau này.

Tag: chăn nuôi gà thịt hướng theo hữu cơ

Video mới nhất