VIDEO CLIP

Loại bỏ những thông tư ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh

05/04/22

Báo cáo “Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2021”, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố cho thấy, hàng năm có hàng trăm thông tư hướng dẫn luật được ban hành, nhưng chất lượng và tính minh bạch còn nhiều hạn chế. Nếu không được sửa đổi, bãi bỏ những thông tư này sẽ làm cho môi trường kinh doanh khó được cải thiện.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Tap chi Huu co Viet Nam , Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2021 , Công nghiệp Việt Nam , Tap , HIỆP

Video mới nhất