VIDEO CLIP

Mở lại vận tải đường bộ liên tỉnh từ 13/10

11/10/21

Bộ GTVT vừa ban hành quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Quy định mới của Bộ GTVT áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ trên phạm vi toàn quốc, thí điểm từ ngày 13/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021.

Tag: Thời sự , Bộ GTVT , Mở lại vận tải đường bộ

Video mới nhất