VIDEO CLIP

Nâng cao công tác phòng và ứng phó với dịch bệnh cúm gia cầm và bệnh dại

07/09/22

Sáng nay, 7/9 Hội nghị tổng kết dự án "Giám sát cúm gia cầm và các bệnh chung khác ở góc độ tương tác giữa động vật tại Việt Nam, giai đoạn 2017-2022" đã được tổ chức tại Hà Nội

Tag: Hội nghị tổng kết dự án , Giám sát cúm gia cầm , tương tác giữa động vật , giai đoạn 2017-2022 , Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , chủ động giám sát bệnh Dại

Video mới nhất