VIDEO CLIP

NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TECHFEST 2022

15/06/22

Ngày 15/6, Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp cùng Sở Khoa học Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức ra mắt và giới thiệu không gian Làng Metaverse. Sự kiện là một trong những điểm nhấn chính của Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Techfest Việt Nam 2022.

Tag: Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Sản xuất nông nghiệp hữu cơ , nông nghiệp hữu cơ , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam , nông nghiệp , Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam , ngành nông nghiệp , Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan , Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn , Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn , doanh nghiệp thủy sản , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến , Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , doanh nghiệp , doanh nghiệp nông nghiệp , hợp tác xã nông nghiệp , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , hội doanh nghiệp , chính sách cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp , Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 38 , HIỆP

Video mới nhất