VIDEO CLIP

Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc 2022

12/02/22

Sáng 12/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2022, được tổ chức tại Làng Văn hoá du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội)

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc , Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc , Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2022 , Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) , Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc , Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc , Làng Văn hoá du lịch , Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội

Video mới nhất