VIDEO CLIP

Nguồn cung đang ở mức thấp

19/01/22

Thời điểm tăng giá cũng vừa mới bắt đầu, và thực tế là ngành chăn nuôi đã phải đối mặt những bấp bênh về giá trong suốt cả năm. Có thời điểm, giá lợn, gà chạm đáy thấp nhất trong nhiều năm qua.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội lương thực Việt Nam , Tap chi Huu co Viet Nam , Tap , Hiệp , Tap , Thời điểm tăng giá , ngành chăn nuôi , giá lợn ,

Video mới nhất