VIDEO CLIP

Nỗ lực không ngừng vì khối đại đoàn kết dân tộc

06/05/22

Tuyên Quang là một trong số địa phương có đồng bào Mông bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận đồng bào Mông, tổ chức này đã tuyên truyền những luận điệu phi lý, sai trái gây phức tạp tình hình an ninh trật tự và đời sống bà con.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội lương thực Việt Nam , tỉnh Tuyên Quang , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Rau quả Việt Nam , tỉnh Tuyên Quang , Tuyên Quang , Dương Văn Mình , HIỆP , đồng bào Mông , Hiệp , uận điệu phi lý , sai trái

Video mới nhất