16:09 06/09/22 Print

Ông Trần Ngọc Thanh tái đắc cử Bí thư Chi bộ Cơ quan Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam

HÀ NỘI – Sáng 6/9, Chi bộ Cơ quan Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Quận Cầu Giấy tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp. Ông Trần Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam đã tái đắc cử Bí thư Chi bộ Cơ quan Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.

Đại hội Chi bộ Cơ quan Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam

Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Cầu Giấy.

Theo Báo cáo Tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng chí Trần Ngọc Thanh – Bí thư Chi bộ Cơ quan Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Chi bộ Cơ quan Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam đã phối hợp cùng tập thể Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận Cầu Giấy tập trung chỉ đạo, điều hành các đảng viên trong Chi bộ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tập thể Chi bộ luôn bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, Đảng viên giữ vai trò lãnh đạo trong đơn vị; bảo đảm công khai, minh bạch trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Ngọc Thanh (giữa), Bí thư Chi bộ - Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Theo Bí thư Chi bộ Trần Ngọc Thanh, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Hiệp hội xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị, cơ quan theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Hiệp hội.

Chế độ sinh hoạt Đảng được Chi bộ duy trì thực hiện tốt, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, đảm bảo quyền được thông tin của Đảng viên; Thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt, gắn nội dung sinh hoạt Chi bộ với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; Ban Chi uỷ thường xuyên chỉ đạo Đảng viên thực hiện tốt quy định về những điều Đảng viên không được làm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với Đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện công tác lãnh đạo toàn diện của Chi bộ, phát huy tối đa vai trò, năng lực và tính tự chịu trách nhiệm trong công việc của mỗi cá nhân, nhất là vai trò của Bí thư cấp ủy…

Trong nhiệm kỳ có 100% Đảng viên của chi bộ đã tự kiểm tra giám sát; Không có Đảng viên vi phạm nội dung kiểm tra giám sát. Chi bộ, cơ quan không phải tiếp nhận và giải quyết đơn thư tố cáo nào. 100% Đảng viên đã chấp hành nghiêm chỉnh công tác kiểm tra thẻ Đảng viên, qua kiểm tra không có trường hợp nào vi phạm quản lý thẻ Đảng.

Cũng trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã cử 1 quần chúng ưu tú tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 1 quần chúng hiện đang trong quá trình thẩm định hồ sơ lý lịch để xét kết nạp. Nhằm mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Tạp chí Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam, Chi bộ đã thành lập tổ Đảng Tạp chí Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam gồm 3 đồng chí tham gia, do ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Tổng biên tập làm Tổ trưởng.

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã phối hợp với Chủ tịch - Ban Thường vụ Hiệp hội lãnh đạo phát huy quyền làm chủ của cán bộ, Đảng viên và người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là: Phong trào Đảng viên hưởng ứng đóng góp Quỹ Phòng chống Covid- 19 do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phát động; Phong trào hỗ trợ Hội viên nông dân PGS của Hiệp hội bị ảnh hưởng Covid-19...

Chi bộ phối hợp với lãnh đạo, vận động cán bộ, Đảng viên, người lao động trong đơn vị tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị; Xây dựng nền nếp làm việc, văn hóa sinh hoạt lành mạnh, tiên tiến, phong cách lao động hiệu quả.

Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan, đơn vị được quan tâm thường xuyên đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo của từng cán bộ, Đảng viên, tạo không khí cởi mở, nhiệt tình, thân thiện trong quá trình làm việc. Công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện luôn được quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, Đảng viên.

Về phương hướng nhiệm kỳ tới, Chi bộ Cơ quan Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam tục đổi mới phương pháp lãnh đạo; nội dung, hình thức sinh hoạt Chi bộ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Chi bộ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên; chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trọng tâm về thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, phổ biến, quán triệt kịp thời và lãnh đạo Đảng viên, người lao động thực hiện tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chăm lo, giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ, Đảng viên về đạo đức, lối sống, về phẩm chất chính trị, năng lực công tác, tiếp tục đẩy mạnh “Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Chi bộ, cơ quan, đơn vị; chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong từng Đảng viên. Nắm bắt và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, Đảng viên và người lao động trong đơn vị, cơ quan, Chi bộ.

Chi bộ tiếp tục duy trì chế độ kiểm tra, giám sát, đề cao tự giám sát thường xuyên của từng Đảng viên gắn với giám sát chuyên đề theo yêu cầu nhiệm vụ của chi bộ & yêu cầu của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, đảm bảo Chi bộ, Đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh Điểu lệ Đảng, Quy định về Những điều Đảng viên không được làm, uốn nắn kip thời tư tưởng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng viên, cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, TS.KH Hà Phúc Mịch – Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam biểu dương kết quả đạt được của Chi bộ Cơ quan Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng thời, Chi bộ Cơ quan Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam phải xác định rõ nhiệm vụ chính trị xuyên suốt; hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn là hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đó là thước đo để đánh giá năng lực của Đảng viên và tổ chức Đảng.

TS.KH Hà Phúc Mịch nhấn mạnh, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ là ngòi nổ cho phong trào sản xuất nông nghiệp hữu cơ Việt Nam. Thực hiện theo Đề án 885 (Quyết định 885/QĐ-TTg) của Chính phủ về phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030. Năm 2016, diện tích canh tác hữu cơ cả nước mới chỉ đạt 53.350 ha, đến năm 2020 đã tăng lên 237.700 ha (gấp hơn 4 lần) tại 46/63 tỉnh, thành với hơn 17.000 nông dân tham gia. Hiện có 97 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, trong đó 60 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu sản phẩm hữu cơ với giá trị 335 triệu USD/năm sang các thị trường Mỹ, châu Âu, Trung Quốc...

Ngoài ra, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam, đồng chí Hà Phúc Mịch còn mong muốn thay đổi tư duy, cải cách bộ máy quản lý của Hiệp hội, đồng thời kết nạp thêm các Đảng viên trẻ, ưu tú để làm lớp kế cận.

TS.KH Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (phải) phát biểu tại Đại hội

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Cầu Giấy đã ghi nhận và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích nổi bật mà Chi bộ Cơ quan Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đề nghị Chi bộ phát huy dân chủ, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, từ đó xác định nguyên nhân và giải pháp để triển khai thành công trong nhiệm kỳ tới.

 Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Cầu Giấy (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội

Cấp ủy và lãnh đạo Chi bộ cần bám sát sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo Ủy ban để chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; chú trọng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác, đảm bảo tính khoa học, chuyên nghiệm và hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để góp phần xây dựng Chi bộ vững mạnh toàn diện.

Đại hội Chi bộ Cơ quan Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam đã thành công tốt đẹp

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và nhất trí cao, Đại hội đã bầu cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Trần Ngọc Thanh – Phó Chủ tịch Hiệp hội tái đắc cử chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Tổng biên tập Tạp chí Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cơ quan Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2025.

  1. Nhất trí thông qua những nội dung của Báo cáo chính trị về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 với những nội dung chủ yếu như sau:

- Phương hướng, mục tiêu: Phấn đấu xây dựng Chi bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; mỗi Đảng viên thực sự là hạt nhân nồng cốt, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng đơn vị, Cơ quan Hiệp hội ngày càng vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững nền nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam; đổi mới công tác tổ chức quản lý đáp ứng yêu cầu tự chủ về tài chính.

- Một số chỉ tiêu chủ yếu:

+ Phấn đấu 100% Đảng viên tham gia các khóa học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng do Đảng Ủy Khối tổ chức.

+ 100% Đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Kết nạp ít nhất 02 Đảng viên mới.

+ Lãnh đạo thành lập tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên khi có đủ điều kiện.

+ Phấn đấu đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.

+ Chi bộ phối hợp với lãnh đạo Hiệp hội lãnh đạo đảm bảo quyền lợi của người lao động theo đúng quy định của Pháp luật.

  1. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

2.1 Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị:

- Chi bộ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Hiệp hội xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác chuyên môn theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Hiệp hội; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nòng cốt của từng đảng viên trong thúc đẩy phát triển NNHC Việt Nam; phối hợp lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028 Hiệp hội NNHCVN.

- Tăng cường phối hợp và vận động sự hỗ trợ của Chính Phủ, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, tổ chức liên quan ở Trung ương và địa phương, tiếp tục góp phần thúc đẩy đưa Nghị định 109 & Tiêu chuẩn Quốc gia 11041 về NNHC vào thực tế cuộc sống.

- Đổi mới công tác tập hợp, quản lý, phát triển Hội viên, theo yêu cầu của nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm, thường xuyên của Hiệp hội; đảm bảo hài hòa, hợp lý giữa nghĩa vụ & quyền lợi của Hội viên, thu hút ngày càng đông đảo trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp vào hội. Tiếp tục tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thành lập Hội Nông nghiệp Hữu cơ hoặc Chi hội NNHC cơ tại các địa phương.

- Tăng cường quản lý, hỗ trợ, thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hiệp hội theo yêu cầu: Tập trung đẩy mạnh các hoạt động cốt lõi theo Giấy phép và Điều lệ được phê duyệt; các đơn vị vừa tự chủ được về tài chính vừa có đóng góp kinh phí cho hoạt động chung của Hiệp hội theo quy định. - Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Điều lệ và Quy chế của Hiệp hội, đơn vị trực thuộc.

- Tiếp tục duy trì và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong & ngoài nước, mở rộng phạm vi ảnh hưởng, nâng cao vai trò, vị thế của Hiệp hội.

2.2 Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng:

- Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng: Phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ và lãnh đạo Đảng viên, người lao động thực hiện tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chăm lo, giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ, Đảng viên về đạo đức, lối sống, về phẩm chất chính trị, năng lực công tác, tiếp tục đẩy mạnh “Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Chi bộ, cơ quan, đơn vị; chống tự diến biến, tự chuyển hóa trong từng đảng viên. Nắm bắt và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, Đảng viên và người lao động trong đơn vị, cơ quan, chi bộ.

- Về công tác dân vận: Thực hiện phương châm “Dân vận khéo” trong tiếp cận, vận động quần chúng, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia các phong trao thi đua thực hiện nhiệm vụ, phong trào thiện nguyện do Đảng Ủy Khối, Hiệp hội và khu dân cư phát động.

- Về công tác tổ chức, cán bộ: Chi bộ Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Hiệp hội trong việc xây dựng, quản lý, giáo dục và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cả về nghiệp vụ chuyên môn và phẩm chất đạo đức; tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị.

- Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát: Chi bộ duy trì chế độ kiểm tra, giám sát, đề cao tự giám sát thường xuyên của từng đảng viên gắn với giám sát chuyên đề theo yêu cầu nhiệm vụ của chi bộ & yêu cầu của ĐUK, đảm bảo chi bộ, đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh Điểu lệ Đảng, Quy định về Những điều Đảng viên không được làm, uốn nắn kip thời tư tưởng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng viên, cán bộ.

  1. 2. 3 Thực hiện tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị trong cơ quan, đơn vị:

- Chi bộ lãnh đạo thành lập tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên khi có đủ điều kiện; tiếp tục xây dựng văn hóa làm việc của cơ quan, đơn vị, xây dựng phong cách lao động hiệu quả; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong Cơ quan Hiệp hội & các đơn vị.

Trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, Chi bộ đề cao tính dân chủ, đồng thuận, tự nguyện của đảng viên, người lao động trong mọi hoạt động; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  1. Từ bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua, Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 cần tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.
  2. Giao Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025 căn cứ kết quả thảo luận tại Đại hội, ý kiến đóng góp cuả cán bộ, Đảng viên, ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy hoàn thiện thành văn kiện chính thức của đại Hội. Ngay sau Đại hội, tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến toàn thể cán bộ, Đảng viên và người lao động. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội và những nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kế hoạch công tác để chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cơ quan Hiệp hội NNHC Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên và người lao động của Hiệp hội đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.  

(Trích Nghị quyết Đại hội)

Xuân Hiền

Ý kiến bạn đọc

0 đánh giá Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam tổng kết năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022

0
Chọn đánh giá của bạn

1 bình luận

Tin tức liên quan

Bắc Bộ trời chuyển rét, có nơi dưới 3°C

Bắc Bộ trời chuyển rét, có nơi dưới 3°C

Sáng sớm nay (30/11), không khí lạnh đã tiến sát đến vùng biên giới phía Bắc của nước ta. Trời…

Hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP Bạc Liêu

Hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP Bạc Liêu

Qua gần 4 năm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, Bạc Liêu có 91 sản phẩm được…

Kiểm tra trên 3.000 vụ gian lận thương mại tại Hà Nội

Kiểm tra trên 3.000 vụ gian lận thương mại tại Hà Nội

Tháng 11/2022, các lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã kiểm tra 3.289…

Tuyên Quang thu hẹp diện tích trồng chuối

Tuyên Quang thu hẹp diện tích trồng chuối

Theo Sở NN-PTNT Tuyên Quang, diện tích chuối trên địa bàn tỉnh hiện nay là hơn 2.100ha. Cây chuối tập…

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập VOAA và tôn vinh điển hình tiên tiến phát triển nông nghiệp hữu cơ toàn quốc

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập VOAA và tôn vinh điển hình tiên tiến phát triển nông nghiệp hữu cơ toàn quốc

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam và Lễ tôn vinh các…

Bưởi đỏ lần đầu xuất khẩu sang Vương quốc Anh

Bưởi đỏ lần đầu xuất khẩu sang Vương quốc Anh

Chiều 24/11, Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc phối hợp với Sở NN-PTNT Hòa Bình và Công ty CP…

4 Khuyến nghị của EC tháo gỡ 'thẻ vàng' IUU

4 Khuyến nghị của EC tháo gỡ 'thẻ vàng' IUU

Bộ NN&PTNT vừa báo cáo Chính phủ về kết quả làm việc với EC về tình hình chống khai thác…

Ngày mai sẽ tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam

Ngày mai sẽ tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam

Ngày mai 26/11/2022, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành…

Mở cửa thị trường nông sản sang một số nước thành công

Mở cửa thị trường nông sản sang một số nước thành công

Cục Bảo vệ thực vật vừa công bố hoàn thành mở cửa thị trường Nhật Bản cho nhãn, thị trường…

Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam

Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam

Hội chợ Đặc sản Vùng miền 2022 với 260 gian hàng đến từ hơn 350 đơn vị, doanh nghiệp của…

Tin mới cập nhật

Tăng cường sức khoẻ cho vật nuôi khi thời tiết giá rét

Tăng cường sức khoẻ cho vật nuôi khi thời tiết giá rét

Đảm bảo nguồn thức ăn, vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ, tiêm vắc xin, bổ sung vitamin, các thuốc trợ…

Bắc Bộ trời chuyển rét, có nơi dưới 3°C

Bắc Bộ trời chuyển rét, có nơi dưới 3°C

Sáng sớm nay (30/11), không khí lạnh đã tiến sát đến vùng biên giới phía Bắc của nước ta. Trời…

Thay ăn thịt cá bằng con bò lúc nhúc nhiều người ghê sợ: Nên hay không?

Thay ăn thịt cá bằng con bò lúc nhúc nhiều người ghê sợ: Nên hay không?

Hiện đang có một trào lưu kêu gọi ăn côn trùng thay cho thịt cá để để bảo vệ môi…

Bức tranh nông nghiệp tháng 11: Chăn nuôi ổn định, thủy sản tăng trưởng khả quan

Bức tranh nông nghiệp tháng 11: Chăn nuôi ổn định, thủy sản tăng trưởng khả quan

Bức tranh nông nghiệp tháng 11/2022 với nhiều gam màu sáng. Chăn nuôi ổn định, dịch bệnh được kiểm soát…

Ấu trùng của loài cực độc là đặc sản hữu cơ được dân nhậu săn lùng

Ấu trùng của loài cực độc là đặc sản hữu cơ được dân nhậu săn lùng

Nhộng ong và ong non của ong vò vẽ rất ngon và bổ dưỡng, vì thế được nhiều người yêu…

Hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP Bạc Liêu

Hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP Bạc Liêu

Qua gần 4 năm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, Bạc Liêu có 91 sản phẩm được…

Hướng đến mục tiêu Net Zero 2050, Vinamilk tiếp tục hành trình trồng hàng triệu cây xanh

Hướng đến mục tiêu Net Zero 2050, Vinamilk tiếp tục hành trình trồng hàng triệu cây xanh

Thông điệp của Việt Nam tại COP 27 diễn ra tại Ai Cập vừa qua là "Cam kết đi đôi…

Kiểm tra trên 3.000 vụ gian lận thương mại tại Hà Nội

Kiểm tra trên 3.000 vụ gian lận thương mại tại Hà Nội

Tháng 11/2022, các lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã kiểm tra 3.289…

An Giang xây dựng Trung tâm đầu mối lúa gạo cấp vùng nghìn tỷ nhằm tối đa hóa doanh thu

An Giang xây dựng Trung tâm đầu mối lúa gạo cấp vùng nghìn tỷ nhằm tối đa hóa doanh thu

Dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành với tổng diện tích…

Cô gái người Tày với niềm đam mê làm nông nghiệp hữu cơ

Cô gái người Tày với niềm đam mê làm nông nghiệp hữu cơ

Bắc Kạn - Xã Yến Dương, huyện Ba Bể có số hộ nghèo chiếm 70% đến nay đã từng bước…

Tin đọc nhiều

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Là những giáo sư đầu ngành ở các lĩnh vực vi sinh vật và y học, đồng thời sống rất…

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Dư luận ở huyện Krông Păk (Đắk Lắk) rất xôn xao trước vụ việc Công ty Cổ phần Cà phê…

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc vừa ghi nhận một người đàn ông dương tính với ARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với vợ là…

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cũng đưa ra cảnh báo thu hồi các sản phẩm mì Hảo Hảo của Công ty…

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Công an thị trấn Tam Đảo giải quyết đơn tố cáo của công dân về hành vi có dấu hiệu…

Quảng cáo slide danh mục tin