VIDEO CLIP

Phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số

20/12/22

Trao cần câu – không trao cá là chủ trương của nhiều địa phương trong xóa đói, giảm nghèo cho bà con với đặc thù có những địa bàn vùng sâu, vùng xa, đông đồng bào dân tộc thiểu số

Tag: vùng sâu, vùng xa , địa phương , Cây cam, quýt , quy trình kỹ thuật

Video mới nhất