VIDEO CLIP

Quốc hội chất vấn về phát triển Nông nghiệp

08/06/22

Sáng 8/6, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đại biểu về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tag: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành , Thủ tướng Chính phủ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Lê Minh Hoan , Chính phủ

Video mới nhất