VIDEO CLIP

Quốc hội thảo luận về Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, bổ sung

25/10/21

Sáng 25/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Theo chương trình, dự án Luật sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

Tag: Thời sự , Bộ Công an , Thành phố Hồ Chí Minh , Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam , Tạp chí hữu cơ Việt Nam , Tạp chí hữu cơ , Nông nghiệp hữu cơ , Tạp chí Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam , Tap chi Huu co Viet Nam , Huu co Viet Nam , organic , đại biểu Quốc hội , Luật sửa đổi , Bộ luật Tố tụng Hình sự , Quốc hội , Đại biểu Đoàn Thị Lê An , Đại biểu Nguyễn Thanh Sang , Thái Bình Dương

Video mới nhất