VIDEO CLIP

Quốc hội thảo luận về Luật kinh doanh Bảo hiểm (Sửa đổi)

29/10/21

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 29/10, Quốc hội làm việc dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, thảo luận trực tuyến về Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Tag: Thời sự , Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải , Quốc hội khóa XV , Chương trình Kỳ họp thứ 2 , Luật Kinh doanh bảo hiểm

Video mới nhất