VIDEO CLIP

Quốc hội thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

14/11/21

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 13/11, trước phiên bế mạc dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết: dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế; Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025); Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022.

Tag: Thời sự , Chương trình Kỳ họp thứ 2 , Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải , dự toán ngân sách nhà nước , chính sách đặc thù , Hải Phòng , Nghệ An , Thanh Hóa

Video mới nhất