VIDEO CLIP

Ra mắt chuỗi giá trị lúa gạo hữu cơ Ngọc Phước

11/08/22

Ngày 10/8 tại Hà Nội, Công ty TNHH Nông nghiệp Ngọc Phước, Công ty TNHH Nông nghiệp Ngọc Phước, Trung tâm Truyền thông và Xúc tiến thương mại hữu cơ Việt Nam và Công ty CP Suất ăn công nghiệp Hà Nội đã ký biên bản ghi nhớ và ra mắt chuỗi gạo hữu cơ siêu khủng Ngọc Phước.

Tag: Sản xuất nông nghiệp hữu cơ , doanh nghiệp , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội lương thực Việt Nam , Nông nghiệp công nghệ cao , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Nông nghiệp hữu cơ , Hỗ trợ doanh nghiệp , Công ty TNHH Nông nghiệp Ngọc Phước , Trung tâm Truyền thông và Xúc tiến thương mại hữu cơ Việt Nam , Công ty CP Suất ăn công nghiệp Hà Nội , chuỗi gạo hữu cơ siêu Ngọc Phước

Video mới nhất