VIDEO CLIP

Sản xuất hữu cơ, hướng phát triển nông nghiệp bền vững

24/12/21

Sản xuất hữu cơ đã và đang trở thành là xu hướng tất yếu trong phát triển nông nghiệp bền vững. Chú trọng sản xuất theo hướng hữu cơ không chỉ đảm bảo thu nhập cho người dân mà còn tạo ra sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và bảo vệ môi trường. Tại tỉnh Tuyên Quang phương pháp này không chỉ thu hút được người dân mà còn được các HTX trên địa bàn tỉnh áp dụng và trở thành xu thế trong phát triển nông nghiệp của địa phương nhiều tiềm năng này. Nguồn: VTV

Tag: Thời sự , nông nghiệp hữu cơ , tỉnh Tuyên Quang , Sản xuất hữu cơ , hướng hữu cơ

Video mới nhất