VIDEO CLIP

Sở NN & PTNT tỉnh Cao Bằng tổ chức hội thảo cấp tỉnh về nông nghiệp hữu cơ.

26/08/19

Ngày 22/8/2019 sở NN &PTNT tỉnh Cao Bằng phối hợp với sự dự án PE 036 tổ chức hội thảo cấp tỉnh nông nghiệp hữu cơ. Theo: CBTV

Tag:

Video mới nhất