VIDEO CLIP

Sóc Trăng chủ động ứng phó với hạn mặn

28/02/22

Rút kinh nghiệm chống chọi với hạn mặn từ các năm trước, ngay từ đầu mùa khô năm nay, ngành nông nghiệp Sóc Trăng đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó, chủ động trong việc tích ngọt, ngăn mặn nhằm hạn chế những tác động tiêu cực đến đời sống sản xuất của người dân trên địa bàn.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội lương thực Việt Nam , Tạp chí hữu cơ , Tạp chí Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Rau quả Việt Nam , Hiệp hội rau quả Việt Nam , tỉnh Sóc Trăng , Hiệp hội Rau quả Việt Nam , Sóc Trăng , ngành nông nghiệp , Hiệp , Tạp

Video mới nhất