VIDEO CLIP

Tăng cường phòng chống đói rét cho đàn gia súc ở Lai Châu

26/12/22

Do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường, trên địa bàn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu nhiệt độ giảm xuống thấp dưới 10 độ C, đặc biệt tại các xã vùng cao đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đàn vật nuôi. Để bảo vệ, duy trì, phát triển ổn định đàn gia súc, công tác phòng, chống đói rét, phòng chống dịch bệnh đang được huyện Sìn Hồ và các địa phương quan tâm thực hiện.

Tag: huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu , đàn gia súc , công tác phòng, chống đói rét , phòng chống dịch bệnh

Video mới nhất