VIDEO CLIP

Tiếp tục Phiên họp thứ 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

14/09/21

Sáng 14/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Kiểm toán nhà nước.

Tag: Thời sự , Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ , Ủy ban Thường vụ Quốc hội , Kiểm toán nhà nước , Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh , Thường trực Ủy ban Tài chính , Luật Điện ảnh

Video mới nhất