VIDEO CLIP

Tình trạng lãng phí đất trong sản xuất Nông nghiệp

06/10/22

Tình trạng nông dân bỏ ruộng xuất hiện ở nhiều địa phương. Tại nhiều quận huyện trên địa bàn Tp Hà Nội, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, thời gian qua, hàng chục nghìn ha đất nông nghiệp đã bị bỏ hoang.

Tag: bỏ ruộng xuất hiện , địa bàn Tp Hà Nội , hàng chục nghìn ha đất nông nghiệp đã bị bỏ hoang. , Đan Phượng, Hà Nội

Video mới nhất