VIDEO CLIP

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, TẤM VÉ THÔNG HÀNH TRONG TIÊU THỤ NÔNG SẢN

24/01/22

Hiện nay, hoạt động tiêu thụ hàng nông sản nước ta liên tục gặp nhiều khó khăn, hàng nông sản thường xuyên rơi vào tình cảnh “được mùa mất giá". Tuy nhiên, đối với những cơ sở sản xuất đã và đang áp dụng truy xuất nguồn gốc, nông sản chưa bao giờ gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ. Có thể nói, truy xuất nguồn gốc được coi như tấm vé thông hành trong tiêu thụ nông sản.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Bộ NN-PTNT , Tap chi Huu co Viet Nam , Tap , tiêu thụ nông sản , H , Tap , truy xuất nguồn gốc , được mùa mất giá , cơ sở sản xuất , Bộ

Video mới nhất