Video mới nhất

VIDEO CLIP

Trung tâm Nông nghiệp Hữu cơ - Vì một tương lai xanh

29/02/24

Trung tâm Nông nghiệp Hữu cơ (COA) thuộc Viện quản lý đất đai và phát triển nông thôn, ĐH Lâm nghiệp Việt Nam được thành lập năm 2019 với chức năng phát triển Nông nghiệp Hữu cơ ở nhiều lĩnh vực.

Tag: COA

Video mới nhất