08:01 10/01/23 Print

Vĩnh Phúc: Huyện Bình Xuyên bứt phá vươn lên

Vĩnh Phúc - Ngày 9/1, huyện Bình Xuyên tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh để đánh giá kết quả phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền năm 2022; đồng thời trao đổi, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền cho địa phương trong thời gian tới.

Nhờ thực hiện tốt liên kết chuỗi trong sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, các xã viên HTX DVNN Nhân Lý (xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên) yên tâm canh tác, đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. 

Năm 2022 vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành trong tỉnh và các huyện, thành, thị; Đảng bộ và nhân dân Bình Xuyên đã phát huy truyền thống Cách mạng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết một lòng, phát huy lợi thế, tận dụng thời cơ, vượt qua nhiều khó khăn thách thức; vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh vào điều kiện thực tiễn địa phương và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 20%/năm.

Bình Xuyên được tỉnh xác định là huyện trọng điểm công nghiệp, toàn huyện có 7 khu và 2 cụm công nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã đi vào hoạt động. Đến nay, huyện có 1.299 doanh nghiệp, trong đó 1.251 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh, sản xuất hiệu quả 336 doanh nghiệp FDI, vốn đăng ký 5.392 triệu USD; 76 doanh nghiệp DDI, vốn đăng ký 8.934,45tỷ đồng; 839 doanh nghiệp vừa và nhỏ nằm ngoài khu, cụm công nghiệp.

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được chỉ đạo theo hướng sản xuất hàng hoá, chất lượng, hiệu quả cao. Thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân hàng phát triển khá toàn diện. Thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt dự toán tỉnh giao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được quan tâm; xã Thiện Kế đạt chuẩn xã NTM nâng cao…. Năm 2015, Bình Xuyên được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn NTM….

Lĩnh vực văn hoá – xã hội được quan tâm đầu tư phát triển toàn diện, chất lượng từng bước được nâng lên… Các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giới thiệu, giải quyết việc làm cho người lao động, xóa đói giảm nghèo bền vững được thực hiện có hiệu quả.

Công tác Quân sự - Quốc phòng được tăng cường; ANCT, TTATXH được giữ vững. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với củng cố quốc phòng, an ninh; thường xuyên chăm lo, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân trong sạch vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đảm bảo an chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hằng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, đảm bảo chất lượng.

Song song với phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện luôn chú trọng củng cố và xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh toàn diện. Cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ... đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Năm 2022, mặc dù trong bối cảnh triển vọng kinh tế thế giới trở nên khó khăn hơn khi xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện; nhưng với quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo chỉ đạo của Huyện ủy, sự điều hành khoa học quyết liệt của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, thuận ý của các doanh nghiệp và toàn thể nhân trên địa bàn; Đảng bộ huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Cụ thể, giá trị sản xuất trên địa bàn tăng khá so với cùng kỳ: Tổng giá trị sản xuất - theo giá hiện hành ước đạt 210.338,5 tỷ đồng, tăng 20,19% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 121,14% kế hoạch năm. Cơ cấu kinh tế: Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng chiếm 96,38%, Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản 0,72%; Dịch vụ 2,9%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện ước thực hiện năm 2022 là: 2.598,141 tỷ đồng/DT 2.584,520 tỷ đồng, đạt 100,5% so với dự toán giao, tăng 44% so với thực hiện năm 2021. Chi ngân sách trên địa bàn ước thực hiện năm 2022 là: 1.475,195 tỷ đồng/DT 876,292 tỷ đồng đạt 168,3%, bằng 91,2% so với thực hiện năm 2021.

Xã Thiện Kế tiếp tục là địa phương duy nhất của huyện Bình Xuyên được chọn làm điểm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Giáo dục được các cấp ủy, chính quyền quan tâm đầu tư. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm. Năm 2022 đã giải quyết việc làm 2.500 người (đạt 100 % kế hoạch năm); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,6% (229 hộ).

Bước sang năm 2023 - kỷ niệm 25 năm tái lập huyện (01/9/1998-01/9/2023); Đảng bộ và nhân dân trong huyện phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết; đổi mới, sáng tạo; kế thừa thành tựu và kinh nghiệm hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và 25 năm tái lập huyện; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; khai thác tốt lợi thế, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đề ra. Phấn đấu đến năm 2025, huyện Bình Xuyên đủ tiêu chí trở thành thị xã.

Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, XIII. Coi trọng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiền phong, gương mẫu. Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các vùng trồng trọt hàng hóa, chương trình mỗi xã một sản phẩm; mở rộng diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế, chất lượng cao. Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách đáp ứng kịp thời và đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Xuân Hiền

Ý kiến bạn đọc

0 đánh giá Vĩnh Phúc: Huyện Bình Xuyên bứt phá vươn lên

0
Chọn đánh giá của bạn

0 bình luận

Tin tức liên quan

Phát triển du lịch nông nghiệp để khai thác nâng cao giá trị nông nghiệp tại Thủ đô

Phát triển du lịch nông nghiệp để khai thác nâng cao giá trị nông nghiệp tại Thủ đô

Hà Nội - Thủ đô đang phát triển du lịch nông nghiệp đặc biệt là các sản phẩm du lịch…

Người phụ nữ Nhật 20 năm 'gieo mầm' nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam

Người phụ nữ Nhật 20 năm 'gieo mầm' nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam

“Ở Việt Nam không kịp cô đơn, sự dễ thương của người dân chính là sợi dây níu chân tôi…

Sản xuất nông nghiệp làm 'bệ phóng' cho du lịch sinh thái nâng cao giá trị

Sản xuất nông nghiệp làm 'bệ phóng' cho du lịch sinh thái nâng cao giá trị

(Lào Cai) - Những năm gần đây, các mô hình nông nghiệp gắn với du lịch tại tỉnh Lào Cai…

Đưa nông sản Việt vươn tầm thế giới bằng hành trình đặc biệt

Đưa nông sản Việt vươn tầm thế giới bằng hành trình đặc biệt

Đây chính là chủ đề của chương trình “Hành trình văn hoá thương mại Việt Nam – châu Âu” sẽ…

Đưa tinh hoa của biển ra thế giới

Đưa tinh hoa của biển ra thế giới

Sản phẩm muối NanoSalt ngoài việc giảm được tới 50% độ mặn còn bổ sung thêm 60 vi khoáng, rất…

Cam sành, bưởi Diễn rớt giá thảm hại, bài học nhãn tiền cho ‘nữ hoàng trái cây’

Cam sành, bưởi Diễn rớt giá thảm hại, bài học nhãn tiền cho ‘nữ hoàng trái cây’

Bất chấp khuyến cáo của các cơ quan chức năng, nông dân vẫn ồ ạt mở rộng diện tích trồng…

Nói không với thuốc hoá học để con 'nhát chết' sinh sôi, nảy nở, nông dân lãi đậm

Nói không với thuốc hoá học để con 'nhát chết' sinh sôi, nảy nở, nông dân lãi đậm

(Hải Dương) Ở các khu ruộng khai thác cáy, người dân xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương…

Chuyên gia thương mại quốc tế bỏ việc thành phố để trở thành nông dân hữu cơ

Chuyên gia thương mại quốc tế bỏ việc thành phố để trở thành nông dân hữu cơ

Một chuyên gia thương mại quốc tế tại Tây Ban Nha đã quyết định từ bỏ công việc ở chốn…

Nông trại hữu cơ không có chủ, không có người làm thuê

Nông trại hữu cơ không có chủ, không có người làm thuê

Đây là mô hình hoạt động vô cùng đặc biệt tại một nông trại tại Berlin, Đức.

Việc nhỏ đem lại lợi ích lớn từ phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình

Việc nhỏ đem lại lợi ích lớn từ phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình

Với những việc nhỏ hàng ngày là phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ…

Tin mới cập nhật

Tận dụng tốt chất thải chăn nuôi có thể thay thế 70% lượng phân hóa học

Tận dụng tốt chất thải chăn nuôi có thể thay thế 70% lượng phân hóa học

Nếu có phương pháp xử lý và tận dụng tốt chất thải chăn nuôi, có thể đáp ứng thay thế…

Xuất khẩu hồ tiêu số 1 thế giới, nhưng Việt Nam mới khai thác được 40-50% tiềm năng

Xuất khẩu hồ tiêu số 1 thế giới, nhưng Việt Nam mới khai thác được 40-50% tiềm năng

Là nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, nhưng Việt Nam mới chỉ khai thác được 40 -…

Hệ thống truy xuất nguồn gốc xúc tiến thương mại: Chìa khoá để đáp ứng các yêu cầu của thị trường khó tính

Hệ thống truy xuất nguồn gốc xúc tiến thương mại: Chìa khoá để đáp ứng các yêu cầu của thị trường khó tính

Hệ thống truy xuất nguồn gốc xúc tiến thương mại áp dụng công nghệ chuỗi khối sẽ giúp ích rất…

Quy trình sản xuất lúa hữu cơ được camera ghi lại người tiêu dùng có thể kiểm chứng

Quy trình sản xuất lúa hữu cơ được camera ghi lại người tiêu dùng có thể kiểm chứng

Quy trình sản xuất lúa hữu cơ được camera ghi lại và lưu trữ theo thời gian thực về toàn…

Tối ưu hóa sử dụng phân bón, dùng phân hữu cơ sẽ giúp EU giảm sự phụ thuộc vào khí đốt

Tối ưu hóa sử dụng phân bón, dùng phân hữu cơ sẽ giúp EU giảm sự phụ thuộc vào khí đốt

Liên minh châu Âu đang nỗ lực xây dựng “Đài quan sát thị trường phân bón” để giải quyết những…

Thu nhập tiền tỷ nhờ trồng rau má hướng theo hữu cơ tại xã Yên Thắng

Thu nhập tiền tỷ nhờ trồng rau má hướng theo hữu cơ tại xã Yên Thắng

Với lợi thế thổ nhưỡng thuận lợi, cây rau má được trồng hướng theo hữu cơ đã trở thành rau…

Phát triển du lịch nông nghiệp để khai thác nâng cao giá trị nông nghiệp tại Thủ đô

Phát triển du lịch nông nghiệp để khai thác nâng cao giá trị nông nghiệp tại Thủ đô

Hà Nội - Thủ đô đang phát triển du lịch nông nghiệp đặc biệt là các sản phẩm du lịch…

Hà Nội đặt chất lượng sản phẩm OCOP lên hàng đầu, không chạy theo số lượng

Hà Nội đặt chất lượng sản phẩm OCOP lên hàng đầu, không chạy theo số lượng

Là địa phương có số lượng sản phẩm OCOP đứng đầu cả nước, nhưng Hà Nội xác định không chạy…

Chuyến công tác đặc biệt của Chủ tịch Hà Phúc Mịch tại TP. Hồ Chí Minh

Chuyến công tác đặc biệt của Chủ tịch Hà Phúc Mịch tại TP. Hồ Chí Minh

TSKH. Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam đã có rất nhiều hoạt động…

100 triệu tấn thực phẩm bị lãng phí mỗi năm, người Mỹ quyết bảo vệ giá trị của ‘nguồn sống’

100 triệu tấn thực phẩm bị lãng phí mỗi năm, người Mỹ quyết bảo vệ giá trị của ‘nguồn sống’

Một công ty tại Mỹ đang cung cấp nhiều giải pháp toàn diện giúp ngăn ngừa lãng phí thực phẩm…

Tin đọc nhiều

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Là những giáo sư đầu ngành ở các lĩnh vực vi sinh vật và y học, đồng thời sống rất…

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Dư luận ở huyện Krông Păk (Đắk Lắk) rất xôn xao trước vụ việc Công ty Cổ phần Cà phê…

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc vừa ghi nhận một người đàn ông dương tính với ARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với vợ là…

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cũng đưa ra cảnh báo thu hồi các sản phẩm mì Hảo Hảo của Công ty…

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Công an thị trấn Tam Đảo giải quyết đơn tố cáo của công dân về hành vi có dấu hiệu…