VIDEO CLIP

Xây dựng “Vùng xanh doanh nghiệp”, tránh đứt gãy sản xuất

15/09/21

Tính đến nay, Hà Nội đã có 615 điểm “vùng xanh doanh nghiệp”. Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp, doanh nghiệp phê duyệt phương án hoạt động, góp phần thực hiện “mục tiêu kép” vừa đảm bảo sản xuất, vừa an toàn phòng chống dịch.

Tag: Thời sự , vùng xanh , Hà Nội , vùng đỏ , Công ty Cổ phần Công nghiệp phụ trợ ICHI Việt Nam , Liên đoàn Lao động quận Hoàng Ma , Công ty TNHH ABB Power Grids Việt Nam , Liên đoàn Lao động Hà Nội

Video mới nhất