VIDEO CLIP

Xuất khẩu nông sản đi Trung Quốc vẫn bế tắc

31/12/21

Thay vì tăng thời gian thông quan để siết chặt kiểm soát phòng dịch, thời điểm này các cửa khẩu giao thương với thị trường Trung Quốc đã bị đóng hết, ngừng hoàn toàn hoạt động xuất nhập khẩu. Nông sản tươi, sống bắt đầu hỏng, hàng nghìn container đang phải quay đầu tìm nơi tiêu thụ

Tag: Xuất khẩu nông sản đi Trung Quốc vẫn bế tắc , siết chặt kiểm soát phòng dịch , thời điểm này các cửa khẩu giao thương với thị trường Trung Quốc đã bị đóng hết , ngừng hoàn toàn hoạt động xuất nhập khẩu , sống bắt đầu hỏng , hàng nghìn container đang phải , đang phải quay đầu tìm nơi tiêu thụ

Video mới nhất