11:11 19/11/22 Print

6 Chương trình chuyên đề được triển khai cho Chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức “Hội nghị Quán triệt một số nội dung trọng tâm và các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”.

Thăm mô hình sản xuất của nông dân huyện Phong Điền

Có 6 Chương trình chuyên đề được triển khai, gồm: Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới, hướng tới Nông thôn mới thông minh; 

Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn; Chương trình phát triển du lịch nông thôn; Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng Nông thôn mới; Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng Nông thôn mới.

Tổng vốn ngân sách Trung ương bố trí thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã được Quốc hội phê duyệt là 39.632 tỷ đồng.

Chính phủ đang trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung thêm 88,6 triệu USD vốn vay ADB thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn…

Đã phân bổ 30.000 tỷ đồng

Ông Ngô Trường Sơn, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương cho biết thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2022 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và nhiệm vụ được giao, đến tháng 11/2022, các bộ ngành trung ương và các địa phương đã cơ bản hoàn thành trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định, văn bản hướng dẫn và cụ thể hóa công tác phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, tổng vốn ngân sách trung ương bố trí thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 đã được Quốc hội phê duyệt là 39.632 tỷ đồng, gồm 30.000 tỷ đồng vốn đầu tư và 9.632 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp.

Trong đó, đến thời điểm này đã phân bổ 30.000 tỷ đồng, bao gồm 27.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 3.000 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp.

Hiện nay, Chính phủ đã có báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV xem xét quyết định về phương án phân bổ nốt 9.632 tỷ đồng (3.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 6.632 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp) còn lại của Chương trình.

Đồng thời, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung thêm 88,6 triệu USD (tương đương khoảng 2.050 tỷ đồng) vốn vay ADB để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn. Nguồn vốn này sẽ được phân bổ cho 16 tỉnh tham gia thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn.

Đề cập về Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình năm 2023, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương cho biết tổng vốn ngân sách trung ương giao thực hiện Chương trình năm 2023 dự kiến là 10.235 tỷ đồng, gồm: vốn đầu tư phát triển là 8.025 tỷ đồng (trong đó có 7.000 tỷ đồng vốn trong nước, 1.025 tỷ đồng vốn nước ngoài của Chương trình vốn vay ADB); kinh phí sự nghiệp là 2.210 tỷ đồng.

Trong đó, đối với nguồn vốn trong nước, phân bổ 7.424,05 tỷ đồng cho 45 tỉnh nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi theo các tiêu chí, hệ số phân bổ tại Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Phân bổ 144,3 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp cho các bộ, cơ quan trung ương để thực hiện công tác quản lý chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các nội dung thành phần của Chương trình.

Ngoài ra, hỗ trợ bổ sung 313,2 tỷ đồng (gồm 290 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 23,2 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp) cho một số địa phương để thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về cơ chế phân bổ vốn ngân sách trung ương cho cấp xã thực hiện Nông thôn mới, các xã không thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả các xã đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới) được tính theo hệ số 1,0. Với những xã đặc biệt khó khăn được phân bổ vốn theo hệ số 4,0; các xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên được hưởng hệ số 1,3.

Ngân sách Trung ương hỗ trợ 2.500 triệu đồng/mô hình

Ngoài phân bổ vốn cho các tỉnh, huyện, xã, Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho các hộ gia đình người dân ở các vùng đặc thù, khó khăn.

Mô hình cấp nước hộ gia đình cho dân cư vùng đặc thù, chưa có khả năng tiếp cận với cấp nước tập trung, khan hiếm, khó khăn về nguồn nước: Kinh phí thực hiện trung bình ước tính khoảng 5 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 2.500 triệu đồng/mô hình.

Mô hình về liên kết thị trường để thu hồi, sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm tái chế, tái sử dụng từ chất thải: Kinh phí thực hiện trung bình ước tính khoảng 6 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 3 tỷ đồng/mô hình.

Mô hình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, cấp thôn áp dụng công nghệ sinh thái: Kinh phí thực hiện trung bình ước tính khoảng 4 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 2 tỷ đồng/mô hình.

Mô hình xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng thành chất thải thông thường: Kinh phí thực hiện trung bình ước tính khoảng 2 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 1 tỷ đồng/mô hình.

Mô hình chợ an toàn thực phẩm: Kinh phí thực hiện trung bình ước tính khoảng 4 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 2 tỷ đồng/mô hình.

Vốn ngân sách trung ương giao thực hiện Chương trình năm 2023 dự kiến là 10.235 tỷ đồng

Mô hình cải tạo cảnh quan theo hướng đa chức năng, gắn với phát triển du lịch nông thôn: Kinh phí thực hiện trung bình ước tính khoảng 4 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 2 tỷ đồng/mô hình.

Chủ trì hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết phạm vi của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn nông thôn của cả nước bao gồm 644 đơn vị cấp huyện có xã của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trong đó có 74 huyện nghèo thuộc phạm vi thực hiện của Chương trình Mục tiêu giảm nghèo bền vững,

Về cấp xã, Chương trình “phủ sóng” đến 8.227 xã, trong đó có 1.458 xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi và 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Diễm Trà (T/h)

Ý kiến bạn đọc

0 đánh giá Hà Nội: Phát triển sản xuất chăn nuôi toàn diện, hiệu quả, bền vững

0
Chọn đánh giá của bạn

0 bình luận

Tin tức liên quan

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập VOAA và tôn vinh điển hình tiên tiến phát triển nông nghiệp hữu cơ toàn quốc

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập VOAA và tôn vinh điển hình tiên tiến phát triển nông nghiệp hữu cơ toàn quốc

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam và Lễ tôn vinh các…

Bưởi đỏ lần đầu xuất khẩu sang Vương quốc Anh

Bưởi đỏ lần đầu xuất khẩu sang Vương quốc Anh

Chiều 24/11, Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc phối hợp với Sở NN-PTNT Hòa Bình và Công ty CP…

4 Khuyến nghị của EC tháo gỡ 'thẻ vàng' IUU

4 Khuyến nghị của EC tháo gỡ 'thẻ vàng' IUU

Bộ NN&PTNT vừa báo cáo Chính phủ về kết quả làm việc với EC về tình hình chống khai thác…

Ngày mai sẽ tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam

Ngày mai sẽ tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam

Ngày mai 26/11/2022, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành…

Mở cửa thị trường nông sản sang một số nước thành công

Mở cửa thị trường nông sản sang một số nước thành công

Cục Bảo vệ thực vật vừa công bố hoàn thành mở cửa thị trường Nhật Bản cho nhãn, thị trường…

Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam

Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam

Hội chợ Đặc sản Vùng miền 2022 với 260 gian hàng đến từ hơn 350 đơn vị, doanh nghiệp của…

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Nông nghiệp hữu cơ là xu thế của tương lai

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Nông nghiệp hữu cơ là xu thế của tương lai

Nông nghiệp hữu cơ (NNHC) đang là xu hướng phát triển tất yếu của thế giới hiện nay, bởi phương…

10 năm Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam: Dấu mốc lịch sử

10 năm Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam: Dấu mốc lịch sử

Với 10 năm hình thành và phát triển, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam luôn là cầu nối,…

Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam đã đi từng bước rất vững chắc

Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam đã đi từng bước rất vững chắc

Ông Nguyễn Quốc Cường, nguyên Ủy viên Trung Đảng, nguyên Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho…

Quản lý, khai thác bền vững nghêu lụa ven biển

Quản lý, khai thác bền vững nghêu lụa ven biển

Sở NN-PTNT Kiên Giang vừa phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế tại Việt Nam (IUCN…

Tin mới cập nhật

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập VOAA và tôn vinh điển hình tiên tiến phát triển nông nghiệp hữu cơ toàn quốc

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập VOAA và tôn vinh điển hình tiên tiến phát triển nông nghiệp hữu cơ toàn quốc

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam và Lễ tôn vinh các…

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Nông nghiệp hữu cơ là xu thế của tương lai

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Nông nghiệp hữu cơ là xu thế của tương lai

Nông nghiệp hữu cơ (NNHC) đang là xu hướng phát triển tất yếu của thế giới hiện nay, bởi phương…

10 năm Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam: Dấu mốc lịch sử

10 năm Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam: Dấu mốc lịch sử

Với 10 năm hình thành và phát triển, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam luôn là cầu nối,…

Hệ thống đảm bảo cùng tham gia – PGS (bài 3): Điều kiện nào để nông dân được cấp chứng nhận PGS?

Hệ thống đảm bảo cùng tham gia – PGS (bài 3): Điều kiện nào để nông dân được cấp chứng nhận PGS?

PGS là gì, PGS ra đời trong hoàn cảnh nào…, để hiểu rõ hơn về cụm từ “PGS”, Tạp chí…

Bưởi đỏ lần đầu xuất khẩu sang Vương quốc Anh

Bưởi đỏ lần đầu xuất khẩu sang Vương quốc Anh

Chiều 24/11, Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc phối hợp với Sở NN-PTNT Hòa Bình và Công ty CP…

4 Khuyến nghị của EC tháo gỡ 'thẻ vàng' IUU

4 Khuyến nghị của EC tháo gỡ 'thẻ vàng' IUU

Bộ NN&PTNT vừa báo cáo Chính phủ về kết quả làm việc với EC về tình hình chống khai thác…

Bạc Liêu: Tập trung mũi nhọn vào ngành tôm

Bạc Liêu: Tập trung mũi nhọn vào ngành tôm

Tỉnh Bạc Liêu quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành trung tâm của ngành công nghiệp tôm cả nước cả…

Ngày mai sẽ tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam

Ngày mai sẽ tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam

Ngày mai 26/11/2022, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành…

Mở cửa thị trường nông sản sang một số nước thành công

Mở cửa thị trường nông sản sang một số nước thành công

Cục Bảo vệ thực vật vừa công bố hoàn thành mở cửa thị trường Nhật Bản cho nhãn, thị trường…

Cần cú hích về cơ chế, chính sách để phát triển nông nghiệp hữu cơ

Cần cú hích về cơ chế, chính sách để phát triển nông nghiệp hữu cơ

Những năm qua, với sự nỗ lực của Chính phủ, các Bộ, ngành…, nhiều mô hình liên kết sản xuất…

Tin đọc nhiều

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Là những giáo sư đầu ngành ở các lĩnh vực vi sinh vật và y học, đồng thời sống rất…

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Dư luận ở huyện Krông Păk (Đắk Lắk) rất xôn xao trước vụ việc Công ty Cổ phần Cà phê…

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc vừa ghi nhận một người đàn ông dương tính với ARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với vợ là…

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cũng đưa ra cảnh báo thu hồi các sản phẩm mì Hảo Hảo của Công ty…

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Công an thị trấn Tam Đảo giải quyết đơn tố cáo của công dân về hành vi có dấu hiệu…

Quảng cáo slide danh mục tin