VIDEO CLIP

BIỂU DƯƠNG NÔNG DÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI

13/09/22

Ngày 13/9, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ VI, giai đoạn 2017 - 2022. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.

Tag: Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Sản xuất nông nghiệp hữu cơ , nông nghiệp hữu cơ , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam , Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan , Trung ương Hội Nông dân Việt Nam , Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi , giai đoạn 2017 - 2022 , HIỆP

Video mới nhất