VIDEO CLIP

Bộ NN&PTNT: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 53,2 tỷ USD

28/12/22

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành năm 2022 đạt trên 53,22 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm 2021. Thặng dư thương mại toàn ngành ước đạt 8,5 tỷ USD, tăng 30% so với năm 2021.

Tag: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , kim ngạch xuất khẩu , toàn ngành năm 2022

Video mới nhất