VIDEO CLIP

Chính sách tài khoá hỗ trợ chương trình phục hồi kinh tế

09/04/22

Đáp ứng nhu cầu của đông đảo các nhà đầu tư, doanh nhân trong và ngoài nước mong muốn tiếp cận thông tin đầy đủ, toàn diện về những nội dung của các gói hỗ trợ liên quan đến chính sách tài khoá sáng nay đã diễn ra diễn đàn “ đối thoại chính sách tài khoá hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” với sự tham gia của Bộ trưởng Bộ tài chính, các đơn vị trực thuộc, hiệp hội doanh nghiệp và hơn 100 doanh nghiệp

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội lương thực Việt Nam , Tạp chí hữu cơ Việt Nam , Tạp chí hữu cơ , Tạp chí Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam , HIỆP , Hiệp , Tạp , nhà đầu tư , hơn 100 doanh nghiệp , Bộ trưởng Bộ tài chính

Video mới nhất