VIDEO CLIP

Chủ động phòng, chống bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò tại Sơn La

20/12/22

Vùng cao Sơn La, từ những con trâu, bò phát hiện bệnh viêm da nổi cục đầu tiên ở huyện Vân Hồ vào tháng 2 năm ngoái. Đến nay, bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò đã xuất hiện ở các huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Tag: Sơn La , trâu, bò , trâu, bò , bệnh viêm da nổi cục

Video mới nhất